ArGe Tschechoslowakei - Aktuelles

Aktuálne informácie

26.-28.10.2016 Na medzinárodnom filatelistickom veľtrhu v Sindelfingene bude ArGe znova mať informačný stánok. Tam budete mať možnosť zakúpiť personalizované hárčeky vydané pri príležitosti výročných stretnutí minulých rokov. Okrem toho je k dispozícii nový špecializovaný katalog celín Slovenska a iná literatúra.
15.-18.08.2018 Svetová výstava poštových známok PRAGA 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a 100. výročia vydania prvých československých známok. Navštívte náš stánok na predajnom EXPO v hoteli Olympik Tristar!
Máj/květen 2018 Členovia ArGe Wilfried Osthues, Ctibor Sobotka a Ladislav Kokta zostavili nový špecializovaný katalóg celín Českej Republiky. Obsahuje vydania rokov 1993 až 2017, je viazaný, plnofarebný a vo formáte A4. Pozostáva z dvoch dielov:
  • 1. diel: Poštové lístky vrátane prítlačí Postfila (4 zväzky, spolu vyše 1200 strán)
  • 2. diel: Ostatné celiny: služobné obálky, aerogramy, celinové pohľadnice a iné (cca 350 strán)
Okrem celín katalóg ukazuje aj príležitostné pečiatky spojené s vydaním celín (pokiaľ existujú) a uvádza výrobné a deskové chyby. Po prvý raz sa katalogizujú blahoprajné a pozývacie lístky používané so služobnými obálkami.
1. diel stojí 195 eur, 2. diel 49 eur. Oba diely spolu stoja 229 eur. Pre členov ArGe platí zľavnená cena 175, 43 resp. 218 evrov. Ceny sú bez poštovného. Objednávky vybaví zodpovedný pre literatúru.
Marec/březen 2018Vyšlo číslo 195 klubového časopisu. Pre členov je predplatné zahrnuté v členskom príspevku. Iných záujemcov prosíme, aby sa obrátili na zodpovedného pre literatúru. (podmienky odoberania, obsah)
Ešte k dispozícii sú rôzne personalizované hárčeky Českej pošty vydané pri príležitosti výročných stretnutí. Objednávky vybaví predseda Hartmut Liebermann.