ArGe Tschechoslowakei

Vítáme Vás při společenství sběratelů československých známek v německy mluvících zemích (a mimo ně)

Aršík Salon 2018
Příležitostní obálka Salon 2018
Příležitostní razítko Salon 2018
Aršík výroční setkání Eisenach

100. výročí vzniku Československa ovlivňuje také dění ve filatelii. V srpnu se konala světová výstava PRAGA 2018, v říjnu sledoval filatelistický salon v Sindelfingenu. Při této přiležitosti vznikl rozhovor s naším předsedou, jenž je k dispozici na YouTube.