ArGe Tschechoslowakei

Vítáme Vás při společenství sběratelů československých známek v německy mluvících zemích

aršík PRAGA Piccola

Tiskový list s přítisky na kuponech vydaný při příležitosti filatelistické výstavy PRAGA Piccola 2017. Bližší informace najdete zde.